Kielikysymys - Språkfrågan

Namnlöst elände

(01.09.1926 Garm no 17)

"Sepia" var en finlandssvensk författare Rafael Lindqvist (1867 - 1952)