Äldre jordbruksmetoder                 

Anteckningar om äldre jordbruksmetoder i IngåRuotsalaisella ikeellä malliksi varustettu lehmäpari Fagervikin kartanossa Inkoossa v 1916. (Museovirasto)

(BUDKAVLEN : MEDDELANDEN UTGIVNA AV BRAGES SEKTION FÖR FOLKLIVSFORSKNING 1938 NO 2)