Kotiseuturetkiä ja historiaa

Blogi

Toukokuussa 1928 jätettiin valtioneuvostolle ehdotus Karjaan kauppalan perustamiseksi.

Nopea tietojen saattaminen etäisten paikkojen välillä on ollut jo varhaisista ajoista tärkeää. Muinoin siihen käytettiin merkkitulia, mutta niiden avulla ei voitu kovinkaan tarkkoja tietoja välittää. Optisia sananlennättimiä kehiteltiin ja kokeiltiin jo 1600-luvulla Englannissa, mutta vasta ranskalainen Claude Chappe onnistui keksimään toimivan...

Kemian professori Gustaf Komppa (1867 - 1949) oli merkittävä ja kansainvälisesti kuuluisa suomalainen tiedemies. Komppa osti Tammiston tilan Karjalohjalta keväällä 1919 ja perusti sinne arboretumin eli puulajipuiston. Seuraavien vuosien aikana Tammistosta muodostui yksi maamme merkittävimmistä puuvartisten kasvien tieteellisistä kokoelmista.

Sjundbyn historiaa keskiajalta 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille.

Händelser under 1788-1790 kriget i Ingå. (Kustaa III:n sodan 1788-1790 aikaisia tapahtumia Inkoossa.)

Ryssänuuni

20.11.2019

Suomen saaristossa olevia uuneja muistuttavia kiviröykkiöitä ja niiden tarkoitusta on ihmetelty jo noin parin sadan vuoden ajan.

Märta Posse

18.11.2019

Henkilöstä Märta Påse kerrotaan Inkoossa kaikenlaisia tarinoita, mutta kuka tämä henkilö oli ja milloin hän mahdollisesti eli, sitä olen yrittänyt selvittää.

Ingå kyrka

17.11.2019

Kertomuksia Inkoon kirkon historiasta (på svenska).