Kivitöitä ja työrettelöitä

Inkoon kivilouhokset 1900-luvun alussa

Inkoon punainen graniitti oli arvostettu rakennusmateriaali ja sitä vietiin Inkoosta Helsingin lisäksi mm. Pietariin ja Tallinnaan. Rödbrottista, Helsinki-Karjaa radan varrelta löytyy entisiä kivilouhoksia, joista louhittiin graniittia 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Rautatien valmistuminen mahdollisti kuljetukset sisämaassa 1903 alkaen ja Rödbrott sai oman lastausvaihteensa vuonna 1907. Osa Inkoon louhoksista sijaitsi meren rannassa, kuten esimerkiksi Sonasundin louhos ja näistä kuljettettiin kivet laivarahtina.

Kiviteollisuuden toimijoita Inkoossa


Pyterlahden Kivilouhimo Osakeyhtiö

- Vuokrasi alueita Ålkilasta ja Solbergista louhoksen perustamista varten joulukuussa 1902.

- Louhos Rödbrottissa 1904 - 1906.


Solbergin Graniitti Yhtiö (J.Kurikka & C:o)

- Alussa 1906 - 1908 toiminimellä H. Kivekäs & co.

- Lastausvaihde Röddbrottiin 1907.

- 1908 yhtiössä muutoksia,  johtajaksi rakennusmestari Juho Kurikka, toiminta jatkui vuoteen 1917.

- Oman aikansa suurin inkoolainen kiviteollisuusyritys, enimmillään lähes 100 työntekijää.


Suomen Kiviteollisuus Oy - Finska Stenindustri Ab

- Sonasundissa vuodesta 1909 alkaen , yhtiöllä oma lastauslaituri rannassa.

- Toimitti Inkoon graniittia enimmäkseen ulkomaille.

- Louhintatyöt Sonasundissa keskeytyivät ensimmäisen maailmansodan puhjettua 1914.

- Yhtiön toiminta jatkui sotavuosien jälkeen Inkoossa vaihtelevasti ja pienimuotoisesti vuoteen 1926.

- Vuonna 1936 uutisoitiin louhostoiminnan uudelleen käynnistämisestä Sonasundissa.


Itä-Suomen Graniitti Oy

- Ingarskilan (Rödbrott - "Korpela") louhoksen vuokraoikeus ja louhintakalusto myytiin konkurssihuutokaupassa 1913, ostaja hämeenlinnalainen kauppias J. E. Helenius.


Valtion rautatiet

- Pakkolunasti kallioalueen Rödbrottin vaihteen varresta 1907.

- 1920-luvun alussa suurimpia rakennuskiven louhijoita Inkoossa.

- Louhosalue ("Korpela") pakkolunastettiin valtion rautateiden tarpeisiin 1924.


Kivityöosuuskunta Roima

- Louhos Svenvikin höyrylaivalaiturin lähellä vuodesta 1914.

- Louhos myytiin Helsingin kaupungille 1925.


Rödbrott:in Saha Oy - Rödbrott Sågaktiebolag

- Aloitti Rödbrottin louhoksella 1920, toimitusjohtaja Karl Lagerström.

- Kivihiomo, nupu- ja rakennuskivien lisäksi mm. hautakiviä, toiminta loppui 1925.

- Louhos oli myynnissä vuonna 1925, hintapyyntö 290 000 mk.

- "Vuorilinna"- niminen määräala radan varresta myytiin pakkohuutokaupassa velkojen takia 1927.


Solbergin kivilouhimo

- Toimipaikka Solbergissa (louhos: Punamurto - Rödbrott) vuodesta 1925.

- Toimi työosuuskuntana vastuuhenkilönä M. Pöntinen.

- Louhosalue myynnissä 1929.


Ab Granit Oy

- Hankki louhosta varten alueen Skämmön saaresta 1926.

- Tarkoituksena louhia "mustaa graniittia".

- Yhtiö vuokrasi Tostholmin kylän Spännholmenin saaren ja aloitti siellä louhostoiminnan 1935.


Katurakennus Oy (Helsingin kaupunki)

- Vassböle Labba, louhinta aloitetiin 1929.

- Vuokrasi louhoksen Rödbrottista 1929 viideksi vuodeksi.