Vanhoja karttoja

SVECIA, DANIA, ET NORVEGIA, REGNA EUROPAE SEPTENTRIONALIA 1635

Anders Buren (1571-1646) Pohjoismaiden kartan (1626) korjattu painos, jonka julkaisi hollantilainen Henricus Hondius v. 1635.

Ingå skärgård på Lars Forsells karta från 1690. 

Inkoon saaristo Lars Forsellin kartassa vuodelta 1690.

Jäfvursböle, Gumböle, Dams, Linkulla, Stormora, Mossaböle och Lappby v. 1701.

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Jäfvursböle, Gumböle, Dams, Linkulla, Stormora, Mossaböle och Lappby: Karta öfver egorne med beskrifning 1701.

Orslandet (Ors, Röfvarss, Lill Ramsjö) 1770-luvulla

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Orslandet: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1768-1777.

Långvik v. 1768

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Långvik; Karta öfver skogen med delningsbeskrifning 1768.

Barö och Espings v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Barö och Espings: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1769-1770.

Elgsjö v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Elgsjö; Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1769-1777.

Willholmen v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Willholmen; Egokarta med beskrifning 1769-1769.

Dalin kylä (Galas, Nybondas, Nilses), Hofgård ja Böle 1770-luvulla

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Hofgård, Böle och Dal: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1767-1774.

Suomi 1840

Suomen yleiskartta - Karta öfver Filnland. August Wilhelm Eklund 1840.

Ingo Socken 1844

Kartor och beskrifningar öfver socknarne i Nylands län / upprättade å general landmäteri kontoret, lithografierade och utgifne till granskning och berigtigande år 1844. (Doria - Kansalliskirjasto)

Inkoon pitäjä 1855

Kalmbergin kartasto P. VII. 1855.

Barön tilan jakokartta 1909 - 1912

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto. Barö; Egostyckningskarta och handlingar 1909.

Kihlakunnan kartta 1913

Suomen taloudellinen kartta 1:100000 : (kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1:100000 : (häradskarta). 1913.

Storramsjön jakokartta 1926

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto. 

Inkoon pitäjä 1936

Karta över Ingå socken - Inkoo. Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto, 1936 (Doria - Kansalliskirjasto)

Porkkalan vuokra-alueen läntinen raja 1944 - 1956

Inkoon pappilan pohjoispuolella olevat kiinteistöt 1950-luvun alussa.

Maanmittaushallituksen uudistusarkisto > Inkoo > Prestgården; RN:o 7 Åvalla, kartta ja asiakirjoja 1952.