Vanhoja karttoja

SVECIA, DANIA, ET NORVEGIA, REGNA EUROPAE SEPTENTRIONALIA 1635

Anders Buren (1571-1646) Pohjoismaiden kartan (1626) korjattu painos, jonka julkaisi hollantilainen Henricus Hondius v. 1635.

Orslandet (Ors, Röfvarss, Lill Ramsjö) 1770-luvulla

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Orslandet: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1768-1777.

Barö och Espings v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Barö och Espings: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1769-1770.

Elgsjö v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Elgsjö; Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1769-1777.

Willholmen v. 1769

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Willholmen; Egokarta med beskrifning 1769-1769.

Dalin kylä (Galas, Nybondas, Nilses), Hofgård ja Böle 1770-luvulla

Maanmittaushallitus - Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Inkoo - Hofgård, Böle och Dal: Karta öfver egorne med delningsbeskrifning 1767-1774.

Suomi 1840

Suomen yleiskartta - Karta öfver Filnland. August Wilhelm Eklund 1840.

Ingo Socken 1844

Kartor och beskrifningar öfver socknarne i Nylands län / upprättade å general landmäteri kontoret, lithografierade och utgifne till granskning och berigtigande år 1844. (Doria - Kansalliskirjasto)

Inkoon pitäjä 1855

Kalmbergin kartasto P. VII. 1855.

Kihlakunnan kartta 1913

Suomen taloudellinen kartta 1:100000 : (kihlakunnankartta) = Finlands ekonomiska karta 1:100000 : (häradskarta). 1913.

Inkoon pitäjä 1936

Karta över Ingå socken - Inkoo. Maanmittaushallituksen kartografinen toimisto, 1936 (Doria - Kansalliskirjasto)

Porkkalan vuokra-alueen läntinen raja 1944 - 1956