Föreningar och volontärarbete

En ungdomsföreningsskrift

Hembygdens Vänner i Ingå och Degerby 1897-1907.

(30.01.1907 Veckobladet no 9)

(Ungdomsföreningshuset Walhalla, Ingå. Fotografi: Bernhard Åström (1920-1925). Svenska litteratursällskapet i Finland.)


Kvinnan tiger icke mera i församlingen i Ingå

Något om Marthorna, Lottorna och diakonatsyföreningarna av Ethel Alfthan. 

(30.06.1928 Nyland no 74)

Södra Nylands Lottor i Barösund 1928

(01.08.1928 Skyddskåristen no 15)