Bio Pallas

19.01.2023

Elokuvateatteri Bio Pallas Karjaalla täyttää tämän vuoden lokakuussa 100 vuotta.

Hjalmar Nilsson (1872 - 1937) perusti elokuvateatterin Karjaalle vuonna 1923. Tarkoitusta varten ostettiin entisen Karjaan keksitehtaan tyhjilleen jäänyt kiinteistö, johon rakennettiin elokuvateatteri kesän 1923 aikana. Yhtiön "Biografaktiebolaget Pallas - Biografiosakeyhtiö Pallas" yhtiöjärjestys hyväksyttiin 16.10.1923 kaupparekisteriin, mutta teatterin avajaiset ja ensimmäinen näytös pidettiin jo 6.10.1923, joten sitä voi pitää Bio Pallaksen toiminnan alkamispäivänä. Hjalmar Nilssonilla oli elokuvateattereita myös Turussa ja Hangossa.En stående biografteater i Karis. Ett konsortium i Hangö har inköpt f. d. biskuitfabriken, och håller där som bäst på och inreder en förstklassig biografteater. Inga kostnader komma att sparas för att göra den så tidsenlig och proper som möjligt. Teaterns program komma också att bli förstklassiga och hälsa vi med glädje företaget som tillskott i väl behövlig förströelse för vår ort. Det är meningen att allt skall vara färdigt till hösten.

(Västra Nyland 28.07. 1923 No 84)Karis nya biografteater "Pallas" begynner i afton sitt spelår. Arbetena på teaterns inredning har pågått hela sommaren. Den forna fabriksbyggnaden har genomgått en grundlig reparation för att kunna vara presentabel för sitt nya ändamål. Salen är rymlig och gör ett angenämt intryck. Visserligen återstår ännu mycket arbete, särskilt vad det yttre beträffar, men teaterledningen hoppas inom kort kunna giva även det yttre en trevlig och inbjudande form.

(Västra Nyland 06.10.1923 No 114)


Den nya biografen "Pallas" har de senaste aftnarna bjudit på ett gott program: Jack Londons "Kungen av Klondyke". Eljest kan man icke säga att starten varit riktigt lycklig i fråga, om valet av filmer. Även klagas allmänt över att bilderna gå för fort över duken, så att man ej kan uppfatta händelserna. Ordningen inom lokalen borde också bli bättre, ty under det stoj och skrän, som nu försiggår under föreställningarna, är det omöjligt att njuta vare sig av bilderna eller av musiken. Icke äro vi i Karis bortskämda med biografföreställningar, men inte hålla vi ändå till godo med vad som helst, och Pallas teatern hade av allmänheten verkligen motsetts med stora förväntningar.

Beträffande teaterns nya program är att observera att i morgon gives "Kameliadamen" och om tisdag "Carmen", vardera goda filmer.

(Västra Nyland 20.10.1923 No 120)Hjalmar Nilsson myi elokuvateatteri Pallaksen Herman Backille joulukuussa 1936. Seuraavana vuonna alkoivat uuden teatterirakennuksen rakennustyöt. Rakennus valmistui tammikuussa 1939 ja uuden elokuvateatterin avajaisia vietettiin 5.1.1939.


Nya bio Pallas har premiär på torsdagen.

Som bekant ingångsattes redan senaste vår arbetena på uppförandet av en ny biograflokal i AB Pallas nybygge i Karis köping. Arbetena ha dock av olika orsaker fördröjts men nu är man dock så långt att det efterlängtade invigningsögonblicket är inne och på trettondagsafton, den 5 dennes har den nya biograflokalen sin premiär. Denna biograf blir fullt modern och tidsenlig såväl vad den funkisbetonade inredningen, som belysningsanordingar och ljudapparat betraffar. Tack vare den stora nivåskillnaden i salongen har man utmärkt sikt från varenda en av biografens 336 platser.

Föreställningarna i den gamla, av myndigheterna redan utdömda lokalen upphöra fr. o. m. årsskiftet. Tillkomsten av denna nya biograflokal måste hälsas med tillfredsställese av all biobesökare, ty den gamla, trånga och föga trivsamma lokalen var både kall och dragig. Beträffande premiärprogrammet hänvisas till annons i torsdagens nummer.

(Västra Nyland 03.01.1939 No 1)


Suomen Kinolehdessä kirjoitettiin v. 1939 uudesta Bio Pallaksen elokuvateatterista seuraavasti:


BIO-PALLAS, Karjaa.


Nopeasti kehittyvä Karjaan kauppala on saanut uuden elokuvateatterin, jonka on rakennuttanut teatterinomistaja Herman Back. Teatteri sijaitsee hyvällä liikepaikalla uudessa komeassa talossa, jota rakennettaessa on otettu huomioon ajanmukaisen teatterisalin vaatimukset. Talon sekä teatterin on suunnitellut ja piirtänyt arkkitehti K. J. Ahlskog.

Teatterin katsomo kohoaa, kuten kuvista selviää, verrattain jyrkästi, joten näkyväisyys salissa on moitteeton. Tuolit ovat helsinkiläisen Heteka-tehtaan valmistetta ja päällystetty punaisella kankaalla. Salin valaisimet on valmistanut Taito Oy Helsingissä. Salin akustiset vaatimukset huomioonottaen on seinät päällystetty insuliitti-levyillä - alaosa seinästä on sentään päällystetty fanerilevyillä.

Teatterin teknillisestä asennuksesta on huolehtinut Aga-Baltic Oy. Elokuvakone on Bauer-Standard 5 ja äänilaitteet Aga-Baltic-merkkiä. Konehuonetta rakennetaessa on otettu huomioon, että sinne sopii toinen elokuvakone, joka hankitaan myöhemmin.

Bio-Pallas, jossa on 310 paikkaa, täyttää ajanmukaisena elokuvateatterina varmasti kaikkien elokuvan ystävien toivomukset paikkakunnallaan.Elokuvateatteri Bio Pallas toimii yhä Karjaalla vuonna 1939 valmistuneessa rakennuksessa.


- Kristin Lauharo -