Joddbölen historiaa

09.07.2020

Inkoon Joddbölen kylän tunnettu historia lyhyesti kerrottuna.


(Karta över Ingå socken Inkoo / tehty maanmittaushallituksessa v. 1936.)


Inkoon Joddböle tunnettiin vuonna 1527 nimellä Joddeböhle (1). Varhaisin löytämäni asiakirja, jossa Inkoon Joddbölen kylä esiintyy, on Erik Flemingin kirje vuodelta 1536. Kirjeessä oli mainittu lautamies Erich Joddebölestä (nämndeman Erik Staffansson).


(Kansallisarkiston Pergamentti-kokoelma)

Joddbölen kylän varhaiset kantatalot olivat: Stor-Olars, Lill-Olars ja Högbacka. Stor-Olarsista löytyy maininta vuodelta 1540, jolloin sen omistajana oli Mickel Larsson ja Högbackaa asutti samaan aikaan Erik Staffansson (2). Gunvor Kerkkosen mukaan Joddbölestä on purjehdittu Räävelin (Reval) vuonna 1546 (3).

Joddbölen taloista löytyy tietoja 1650-luvulta, joissa myös Lill-Olars on erikseen mainittu. Lill-Olarsin omistajana oli tuolloin Mickel Jakobsson, joka omisti samaan aikaan myös Stor-Olarsin (4). Perimätiedon mukaan Lill-Olars on autioitunut 1700-luvun alussa seudulla riehuneen ruttoepidemian aikoihin, mutta asutettiin uudelleen 1800-luvulla (5).

Högbacka on ollut 1600-luvun lopulta lähtien kruunun sotilasvirkatalo, ensin torvensoittajan ja myöhemmin rumpalin puustelli (trumpetare / trumslagare boställe).


Maanviljelijä (bonden) Nyberg myi Lill-Olarsin tilan kapteeni Karl von Schantzille vuonna 1900 (6). Vuonna 1904 Lill-Olars siirtyi kaupan kautta Mariebergin tilan omistukseen ja 1910-luvulla Lill-Olarsin talossa pidettiin kiertokoulua (7). 1920-luvulla Oskar Hellman perusti Lill-Olarsin maille uudistilan ja osti samalla osan myös Högbackan maista. Tämä tila tunnettiin siitä lähtien nimellä Helldall (myöh. Hälldal) (8).

Vuonna 1929 Joddbölessä vietettiin entisen Högbackan kruununtilan vuokraajan Johan Emil Illmanin 70-v syntymäpäiviä. Herastuomari Johan Illman oli viimeinen Högbackassa asunut oikeuden lautamies. Tämä perinne oli kestänyt tilalla lähes 400 vuotta.


(Hufvudstadsbladet 08.05.1929)

1960-luvun alussa Lohjan Kalkkitehdas Oy alkoi ostaa maa-alueita Joddbölestä ja kylä alkoi autioitua. Helldal myytiin Lohjan Kalkkitehdas Oy:lle 1962 ja Högbackan puustelli (ent. valtion tila) vuonna 1965 (9). Fortumin voimalaitoksen rakentamisen jälkeen Högbackan päärakennus jäi tien alle. Lill-Olars oli tuolloin jo kadonnut kartalta kokonaan.

Joddbölen kylästä on jäljellä enää lähinnä vain Stor-Olarsin pihapiiri rakennuksineen. Stor-Olarsin tunnettu historia ulottuu 1500-luvulle ja se ehti olla Fröbergin suvun omistuksessa viimeiset 200 vuotta ennen Inkoon voimalaitoksen rakentamista. Stor-Olarsin entinen päärakennus on toiminut vime vuodet Fortumin koulutustilana.

Voimalaitos on nyt purettu tarpeettomana ja Fortumin omistamalle alueelle on suunniteltu uutta käyttöä. Hiljattain tehdyn kaavamuutoksen myötä Stor-Olarsin päärakennus, kuten muutkin pihapiirin rakennukset ovat saaneet purkutuomion. Lill-Olarsin entinen talon paikka saattaa myös jäädä uudisrakentamisen alle (10).

Inkoon Joddbölen kylän historiallinen merkitys on asemakaavamuutosta laadittaessa jäänyt selkeästi sen todellista arvoa vähäisemmäksi.


Kuvia Joddbölen kylän rakennuksista ja raunioista heinäkuussa 2020.

Lill-Olarsin asuinrakennuksen rauniot.

Helldalin tilan rakennusten perustuksia.

Aikoinaan Högbackan puustelliin kuuluneita rakennuksia Voimalantien varressa.

Aitta Stor-Olarsissa, vanhan kylätien varressa.

Stor-Olarsin pihapiirin luhtiaitta.

Stor-Olarsin päärakennus.


Lähteet:

1. Greta Hausen, Nylands Ortnamn, 1920.

2. Alf Brenner: "Ingå, Fagervik, Degerby - En Västnylandsk bygdekrönika" 1936.

3. Bondesegel på Finska viken : kustbors handel och sjöfart under medeltid och äldsta Wasatid / Gunvor Kerkkonen.

4. Hans Hanssons "jordrevningsbok och karta över Ingå socken" 1651.

5. Finlands svenska folkdiktning. Kulturhistoriska sägner. V. E. V. Wessman 1928.

6. Hufvudstadsbladet 12.11.1900 no 276.

7. Veckobladet 27.08.1913 no 67

8. Västra Nyland 22.01.1925 no 8 / Nyland 27.10.1925 no 122

9. Ola Brenner: Inkoo, Fagervik, Degerby. 1936-1970.

10. Joddböle III, asemakaavamuutos, 10.9.2019.
- Kristin Lauharo -