Ramunderstenen

17.05.2019

"På flere ställen i Finland anträffas lösa stenar af så betydlig storlek att menniskokrafter ej gerna kunnat bringa dem till deras platser, och numera tror man sig ega visshet derom att dessa stenar under den så kallabe isperioden, då vår jorb till stor del, kanske öfverallt var betäckt med is, blifvit med denna, då den af en eller annan orsak satts i rörelse, förda dit, der de nu befinna sig. Sådana stenar äro t. e. den väldiga Näsestenen vid Borgå, Kukkarokivistenen vid Runsala närä Åbo, den stora råstenen mellan Svartbäck och Vesterkulla byar i Ingå socken och Ramunderstenen å Flybacken vid Ekenäs..."

Ramunderstenen. Kiveen liittyy viikinki Ramunderin lisäksi myös legenda inkoolaisesta rosvopäällikkö Carl Sköldistä, joka tarinan mukaan kätki sen alle aarteensa. Ramunderstenen eli Ramunderinkivi sijaitsee Tammisaaressa, se on merkitty peruskarttaan ja on rauhoitettu luonnonmuistomerkkinä n:o 34 vuonna 1932. (Kuva: K. Lauharo)

Nyländska sagor och små berättelser af Solbus.


(Nyländska sagor och små berättelser af Solbus. Helsingfors: Öflund & Petterssons Bok- och Stentryckeri, 1908.)


Kertomuksessa mainittu "den stora råstenen" löytyy läheltä Inkoon Bastubackaa. Tämä noin 5 metriä korkea graniittilohkare lepää kalliorinteessä kolmen pienemmän kiven varassa ja sen alla on ihmisen mentävä onkalo. (Kuva: K. Lauharo)


- Kristin Lauharo -