Kotiseuturetkiä ja historiaa

Blogi

Ramunderstenen

17.05.2019

"På flere ställen i Finland anträffas lösa stenar af så betydlig storlek att menniskokrafter ej gerna kunnat bringa dem till deras platser, och numera tror man sig ega visshet derom att dessa stenar under den så kallabe isperioden, då vår jorb till stor del, kanske öfverallt var betäckt med is, blifvit med denna, då den af en eller annan orsak...

Marsjön

16.05.2019

"De resande, som färdas emellan Sågars och Dal gästgifverier i Ingå socken, passera dervid nära förbi en insjö, benämnd "Marsjön". Dess stränder äro nästan obebodda och oodlade, i följd hvaraf sjön har ett mera dystert utseende, helst trakten deromkring just ej är synnerligen vacker. Denna sjö har också sedan urminnes tid haft dåligt rykte och ej...

Tämä Fanny Hultin kirjoittama tarina pikku Nilsin kettujahdista Fagervikissa on julkaistu Julgranen-lehdessä vuonna 1906.

Magnus Hjalmar Munsterhjelm (1840-1905) tunnetaan suomalaisen maiseman kuvaajana. Kansan rakastama maisemamaalari viihtyi ilmeisesti aikoinaan myös Inkoossa, josta on todisteena hänen useat maalauksensa saaristosta ja etenkin Barösund toistui usein aiheena.